GARANTIE EN KLACHTEN

Garantie en verlengmogelijkheid
Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn er in vele soorten en variaties. Allerbelangrijkste voor Valbeveiliging Kopen is dat wij kwalitatieve veilige producten leveren. Producten die minimaal de eigenschappen bezitten zoals ze (wettelijk) voorgeschreven zijn. Hier doet Valbeveiliging Kopen absoluut geen concessies in.

Wij hebben al onze leveranciers zorgvuldig geselecteerd wat betreft leverbetrouwbaarheid, werkomstandigheden, kwaliteit en prijs. Bij binnenkomst van de goederen worden deze periodiek onderworpen aan een visuele inspectie en indien nodig beproefd. Door onze jarenlange ervaring in de valbeveiliging branche hebben wij een hele goede kijk wat er te koop is en tegen welke prijs.

Hierdoor staan wij voor de volle 100% achter onze producten. Door onze eigen inspectie- en onderhoudsafdeling zijn wij alleen maar gebaat bij kwalitatieve producten (immers, deze komen zo weinig mogelijk retour).

Bovenstaande argumenten waarborgen je als klant dat bij aanschaf, gebruik en onderhoud van onze persoonlijke beschermingsmiddelen veilig gebruik verzekerd is. Mocht je er prijs op stellen willen wij je graag een en ander toelichten.

Heel belangrijk is dat de gebruiker er vanuit kan gaan dat het persoonlijke beschermingsmiddel aan alle wettelijke veiligheidseisen voldoet. Dat het conform de EN-normen is geproduceerd en dat het traceerbaar is naar de bron. Dat er geen inferieure materialen zijn gebruikt en dat het ontwerp en de benodigde testen voor de certificeringen correct zijn.

Alle producten kunnen op verzoek van opdrachtgever tegen betaling voorzien worden van een Eyecatcher certificaat. Eyecatcher garandeert dat alle producten voldoen aan wettelijke gestelde eisen. Het certificaatnummer correspondeert met de originele nummers welke op het product zijn gedrukt en/of gegraveerd en/of ingeslagen zijn.

In onze webshop vindt je informatie over de producten van Eyecatcher. Ondanks ons streven je zo goed mogelijk voor te lichten, zullen er altijd vragen blijven. Door een e-mail te sturen naar Eyecatcher zullen wij uw vraag zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.

Minimaal 1 jaar garantie
Wij staan volledig achter de kwaliteit van ons assortiment en dat onderstrepen wij met 1 jaar garantie op gebreken en fabricagefouten. Deze garantie wordt telkens verlengd indien de aangekochte producten jaarlijks bij ons ter keuring worden aangeboden. De factuur van je producten dient als garantiebewijs. Bewaar deze dus goed!

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer je een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij je zo snel mogelijk van een passende oplossing. Afhankelijk van het artikel doen wij dit door vervanging, reparatie of terugbetaling.

Klachten
Als je een klacht hebt, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten (zie bovenstaande contactgegevens). Wij behandelen je klacht zo snel mogelijk en je krijgt in ieder geval binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie. Indien je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht, dan kun je deze ook voorleggen via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).